בריכה

הבריכה תפתח ביום א' ה – 04 ליוני 2017 ותופעל במשך 4 חודשים עד ליום 30 לספטמבר 2017 .

מידע ונהלים יופצו בסמוך למועד הפתיחה.

שתהיה לנו עונת רחצה מוצלחת ובטוחה

 

חודש יוני

ימים

תאריכים

שעות פתיחה

א-ה

04-20/06/2017

14:00-18:00

א-ה

21-30/06/2017

10:00-18:00

שישי

סגור

שבת

10:00-19:00

חודשים יולי אוגוסט

ימים

תאריכים

שעות פתיחה

א-ה

01/07-31/08/2017

10:00-18:00

שישי

01/07-31/08/2017

10:00-16:00

שבת

10:00-19:00

חודש ספטמבר

ימים

תאריכים

שעות פתיחה

א-ה

01-30/09/2017

14:00-18:00

שישי

סגור

שבת

10:00-19:00