קישורים שימושיים ורלוונטיים לאיכות הסביבה וקיימות

בידיים-קח את הקיימות בידיים http://www.bayadaim.org.il/


אתר הרשת הירוקה http://www.greennet.org.il/

למי שעוד לא השתכנע www.storyofstuff.com - The story of stuff

שינוי ירוק www.greenchange.co.il

המשרד להגנת הסביבה www.sviva.gov.il

סבבה www.sababa.sviva.gov.il

חברה להגנת הטבע www.teva.org.il

אדם טבע ודין www.yarok.org.il     

מגמה ירוקה www.green.org.il

מרכז השל www.heschelcenter.org

רשות שמורות הטבע והגנים www.parks.org.il

חברת RE3 המתמחה בניהול פסולת   http://re3.co.il/ 

עיתון מקומי - סביבתון

סביבתון - אוקטובר 2014 - לחץ כאן

 

איכות הסביבה וקיימות בקיבוץ חולדה

תפיסת הקיימות בקיבוץ חולדה 

החברה האנושית במאה ה-21 מכירה בכך שאנו חיים בעידן של משבר סביבתי גלובלי. משבר זה הוביל להסכמה בינלאומית: נדרשת דרך חדשה של פיתוח בר קיימא, העונה על צרכי הדור הנוכחי מבלי לפגוע ביכולתם של הדורות הבאים לענות על צרכיהם.

כפי שנאמר כבר במקורותינו: "תן דעתך שלא תקלקל ותחריב את עולמי, שאם קלקלת אין מי שיתקן אחרייך"   (קהלת רבה ז' כ"ח).
חובתנו כישוב כפרי, אשר לו שטחים פתוחים ומרחבי טבע רבים, לפתח בקרב תושבי הישוב, מודעות סביבתית ולחנכם להבנה כי בכל צעד וצעד שהם מבצעים, עליהם למצוא את האיזון שבין חברה, כלכלה וסביבה, כמו את האיזון שבין צרכי הפרט וצרכי הסביבה. כל זאת למען יצירת חברה וסביבה בריאות, מאוזנות וצודקות, חברה בת קיימא- חברה מקיימת.
מה היא קיימות? "קיימות (sustainability) היא השקפת עולם דמוקרטית אופטימית, ששמה במרכז את כבוד האדם וחירותו מתוך הבנה עמוקה שכולנו חלק ממארג החיים המזין ומקיים את כל היצורים על פני כדור הארץ. קיימות היא לגלות מחדש את הערך של הדברים המקיימים אותנו: האוויר והמים הנקיים, השקט של המדבר והמגוון של החורש הים תיכוני, שכונה בה ילדים משחקים בחוץ בבטחה, או קהילה בה קשיש הזקוק לעזרה יכול למצוא שכן הנכון לעזור". (ליה אטינגר- מרכז השל)
אנו מאמינים כי אם נשמור על הסביבה, נמנע מזיהום הקרקע, האוויר או המים, נעשה שימוש מושכל במשאבים ונטמיע התנהגויות של הקטנת הצריכה - הימנעות מצריכה מיותרת, תיקון ישן במקום קניית חדש, שימוש חוזר והפרדה ומיון פסולת למיחזור, נגדל דור של אזרחים שחושבים גם על המחר ומבטיחים את עתידם ועתיד הדורות הבאים. הדרך אל  מקום שטוב לחיות בו תלויה בתחושת שייכות למקום, אהבה, תרומה ומעורבות בקהילה בה אנו חיים ואחריות למען הסביבה שלנו וליצירת סביבה טובה, בריאה ונקיה יותר. העשייה הסביבתית, תצטרף לעשייה החברתית- תרבותית הקיימת היום בחולדה ותתרום לתחושת השייכות והמעורבות הן ברמה האישית-משפחתית והן ברמה הקהילתית, קיבוצית.

מיחזור והפרדת אשפה בחולדה

בחולדה ישנן כיום כמה אפשרויות להפרדת אשפה ומיחזור אותם אפרט מיד, אך חשוב להגיד, שהציבור לא מקפיד להפריד את האשפה כמו שצריך ומרבה לזרוק אשפה, שכן ניתנת למיחזור ויש מתקנים עבורה בקיבוץ, למכל הרגיל. התופעה נפוצה בעיקר בעת זריקת קרטונים ובקבוקי פלסטיק למכלי האשפה ולא למתקני המיחזור.    
כמו כן, תופעה נוספת מצויה בחולדה, היא עצלנות לחפש מֵכל ריק. כלומר גם אם המֵכל מפוצץ באשפה, הרבה אנשים זורקים את השקית שלהם בתוכו במקום לחפש מֵכל  שבו יש מקום לאשפה ונמצא בקרבת מקום כשלפעמים נדרשת עוד הליכה קטנה. כיום יש בחולדה כמה מכולות אשפה ירוקות גדולות לפסולת מוצקה וכן פינה לפינוי גזם בקרבת הכניסה לקיבוץ. לא פעם המכולות עולות על גדותיהן ולצערנו הרבה פעמים מאשפה שאינה מיועדת למכולות אלו.


אז מה כן ניתן למחזר ולהפריד? (נכון למאי 2013)- כיום יש בישוב הוותיק ולאורך כביש 6 מרכזי מיחזור בהם ניתן למצוא מכלי אשפה ירוקים לאשפה שאינה ניתנת למיחזור או הפרדה, ולצידם, מתקנים צהובים לאיסוף בגדים למיחזור ושימוש חוזר, כלובים לאיסוף מכלי פלסטיק מכל הסוגים, הצבעים והמינים (בקבוקי שתייה, מכלים של חומרי ניקוי ורחצה, בקבוקי שמן ומוצרי מזון אחרים).

מכלי מתכת ירוקים למיחזור נייר מכול סוג שהוא, ומתקנים לאיסוף קרטונים מכל סוג שהוא. 

את בקבוקי הבירה בכמות של חצי ליטר בעלי פיקדון של 1.20 ₪ אפשר להחזיר למרכול המקומי.  את כל בקבוקי הפלסטיק או זכוכית בעלי פיקדון בשווי של 0.30 ₪ לא ניתן למחזר בחולדה וכך גם לגבי כל מכל או בקבוק אחר מזכוכית שאין עליו פיקדון. עד שהמועצה תציב מתקנים לאיסוף זכוכית יש למצוא דרכים למחזרם מחוץ לקיבוץ.

סוללות משומשות חייבות להגיע להטמנה מסודרת ברמת חובב, כיום בחולדה יש קרטונים לאיסוף סוללות במרכול המקומי ובגן סיגלית. כמו כן ניתן לשלוח עם הילדים סוללות משומשות לבתי הספר. בכל מקרה אסור לזרוק סוללות משומשות לפח - זה רעל!!

לגבי אשפה אורגנית - המועצה האזורית גזר איננה משתייכת לפרוייקט הפרדה במקור ולכן כל מי שמפריד אשפה אורגנית ויוצר קומפוסט, עושה את זה באופן עצמאי ליד ביתו. וכן ירבו.                    

איסוף שמנים - לא קיים בחולדה ולכן יש להקפיד לא לשפוך את השמן למערכת הביוב אלא יש לזרוק אותו ארוז בבקבוק למֵכל האשפה.

פסולת אלקטרונית (כגון מחשבים, מיקרוגל) עדיין לא החלו לאסוף במועצה אזורית גזר ולכן אחת לשנה עושים מבצע איסוף מועצתי לפסולת זו. כמו כן, דרך האינטרנט אפשר למצוא מקומות בהם אוספים פסולת כזו.

פעילות קהילתית סביבתית בחולדה

בחולדה בשנתיים האחרונות התחלנו בפעילות קהילתית לבניית מתחמים סביבתיים בשימוש חוזר ולשיפור פני החורשה הצמודה לגן הזיכרון. בחורשה נבנה ספסל מצמיגים גדול בצורה של חצי עיגול עם שולחן באמצע, והשנה נוספו לו, ספסל קטן, שולחן גדול מצמיג טרקטור, טאבון, תנור פיצות ותיחום מדורה באבנים ובטון. הבניה נעשתה על ידי כלל הקהילה כחלק מימי שיא סמוכים לטו בשבט וכללה גם פעילות בישולי שדה ענפה במהלך הבניה. לאחרונה מיקמנו בחורשה שלושה שולחנות פיקניק ובעיקר הכשרנו את חלקה הדרומי של החורשה לישיבת הציבור ולרווחתו, מתוך מטרה לנצל את כל השטח שאפשר לפעילות חברתית קהילתית. יש לנו עוד תכניות רבות לשיפור האזור, שתילת פרחי בר בסתו הקרוב בחורשת הגרעינים הסמוכה לגן הזיכרון ולחורשת האורנים ועוד תכניות אחרות.