הרחבה קהילתית

בשערי חולדה ההרחבה הקהילתית.

הרחבה זו נמצאת בעיצומה ובימים אילו ממש ( יוני 2013 ) היא מאוכלסת בכמה עשרות משפחות אשר נוספו ונוספות כל שבוע לשבילי הקיבוץ ומוסדותיו.

הקיבוץ מברך את תושביו החדשים ומאחל להם בריאות אושר ונחת.

בהקשר זה, יש לציין שהקיבוץ פועל לפיתוח הקשר והמעורבות של תושבי ההרחבה הקהילתית ,מתוך רצון להכיר את המשפחות,
להתחבר אליהן ולחברן כדי ליצור רקמה אנושית אחת ליישוב כולו.