שכונת הבנים

שכונת הבנים:

בינואר 2012,  קיבל הקיבוץ לחברות 93 חברים חדשים, הנמצאים במעמד של חברים בחופשה, עד שתסתיים הקמת ביתם בשכונת הבנים שבמזרח הישוב. בנייתה של שכונת הבנים משקפת במידה רבה,  את תפיסת הקיבוץ וחבריו להמשיך ולפעול להצערת הקיבוץ , לפיתוחו ולצמיחתו הדמוגרפית והכלכלית בד בבד עם צמיחתם של חיי התרבות והקהילה בו.

הפרוייקט מאפשר בנייה ב- 56 מגרשים ובכך את קליטתם של 56 משפחות חברים חדשים לקיבוץ .

           כולנו מייחלים להצלחתו.