מהנעשה בצוות היגוי קהילתי?
הצוות התחיל להתכנס ב- 22 לינואר, יום הבחירות. הוא מורכב מ- 12 נציגים מכל שלושת האוכלוסיות המרכיבות את הקבוץ כיום (4 נציגים מכל קבוצה) : אנשי ההרחבה הקהילתית, אנשי שכונת הבנים והחברים הוותיקים. בצוות מיוצגת גם הנהלת הקיבוץ. חברי הקיבוץ נבחרו בקלפי, נציגי שכונת הבנים אושרו על ידי המזכירות ונציגי ההרחבה התנדבו.
חברי הצוות הם: אייל שני, איתמר שר שלום, אמוץ פלג, אמיר מחול, גיא נודל, גילי שאול, גליה פלג, ויוי עפרי, טובה זאבי, מנחם דונר, סילביה פלג, עדי לב-יהושוע, קצ'י פרילטנסקי, רן שרף, שולי אונוקוב.
הנחיית התהליך מתבצעת על ידי מוטי קוצ'וק מטעם חברת אנשי דרך – שצברה ניסיון רב בהנחיית תהליכים בקבוצים. בתחילת הדרך מוטי ניפגש לפגישת הכרות עם כל אחד ואחד מחברי הצוות. ניתנה לכל אחד הזדמנות להציג את עצמו ואת צפיותיו מהתהליך. עם סיום סבב השיחות מוטי העלה את התרשמותו ממחויבותם של חברי הצוות לתהליך. 
הצוות ניפגש פעם בשבועיים, בימי שלישי בערב, ועד היום נערכו שלושה מפגשים. 
במפגש הראשון קיימנו הליך של הכרות ראשונית, החברים הציגו את עצמם ושתפו את החברים בסיבות שהביאו אותם להצטרף לצוות, הסיבות מפורטות בסוף המסמך לכל המעוניין לקרוא. 
באותה פגישה ראשונה אישרנו את תוכנית העבודה שהוצעה על ידי מוטי. התכנית כוללת מטרות, עקרונות פעולה, יעדים, אבני דרך ולוח זמנים להשגת המטרות.
מטרות התהליך הם:
 1. להקים את האגודה הקהילתית "שדמות חולדה" ולבחור את הנהלת האגודה הקהילתית, שתוביל ותנהל את המערכת הקהילתית בחולדה.
 2. לעצב ולגבש את המבנה והתהליכים הנהוליים והחברתיים של האגודה הקהילתית ומוסדותיה. 
 3. להגדיר ולמקד את דרכי העבודה של הנהלת האגודה הקהילתית ומוסדותיה, באופן שיביא למימוש החזון, הערכים, עקרונות הפעולה והמטרות לביצוע ויתניע את תהליכים שיאפשרו לממש בהצלחה את האינטגרציה המתוכננת בין חברי הקבוץ הוותיקים, חברי הקבוץ הצעירים ותושבי ההרחבה.
 4. לקבל את תמיכתם של מרבית חברי הקהילה להצעות צוות ההיגוי.
 5. להקים, יחד עם הנהלת האגודה הקהילתית, את מוסדות הקהילה.
 6. צוות ההיגוי ימשיך בפעילותו, במשך שנתיים לפחות, כדי לסייע להנהלת האגודה הקהילתית להגיע בהצלחה ליישום תכנית הפעילות שאושרה בקלפי. 
עקרונות התהליך הם:
 1. שיתוף מלא של כל חברי הקהילה לבניית המערכת הקהילתית החדשה *  חברי הקהילה הם כל חברי הקבוץ הוותיקים והחדשים וחברי ההרחבה הקהילתית.
 2. אינטגרציה מובנת בתהליך ובהמשך בעבודת הנהלת האגודה הקהילתית ומוסדותיה בין חברי הקבוץ הוותיקים, חברי הקבוץ החדשים ותושבי ההרחבה.
 3. שקיפות של הכוונות, הפעילויות וסיכומי המפגשים של צוות ההיגוי וצוותי הנושא.
 4. אפשרות השפעה - אפשרות לכולם להשפיע על עיצוב התכנית האסטרטגית גם מי שאינו מתגורר בחולדה.
 5. כללי אישור הצעות צוות ההיגוי – שלב ראשון: אישור החזון, הערכים, עקרונות הפעולה, המטרות וכללי ההתנהגות וההתנהלות. שלב שני: אישור  ההצעה הסופית אשר תובא לאישור כל חברי הקהילה.
 6. ההצעה הסופית תוצג כמיקשה אחת. הרוב הנדרש לאישור ההצעות: יותר ממחצית חברי האגודה הקהילתית. במידה וההצעה לא תזכה לתמיכה הנדרשת תובא הצעה להצבעה נוספת בתוך חודש ימים וכך עד אישורה של התכנית. ניתן יהיה להצביע 3 פעמים.
באותה פגישה צויינה החשיבות של שקיפות התהליך ושיתוף הציבור בתוצרים ובהתלבטויות, אם תהיינה.
חשוב לציין, שהציבור הרחב יהיה שותף מלא בהחלטות הקשורות להקמת האגודה קהילתית ויתקיימו אסיפות אגודה מפעם לפעם על פי נחיצות התהליך.
במפגש שני, נערכה הכרות מעמיקה בין חברי הצוות וצורף לו"ז מעודכן לתוכנית העבודה.
המפגש השלישי הוקדש ללמידה ראשונית של תקנון האגודה קהילתית "שדמות חולדה" והועלו סוגיות לבירור לגבי נושאים שונים שבתקנון. בחלק השני של המפגש גיבש הצוות את מגדלור הערכים לאורם התקדם התהליך ולמד את חזון חולדה 2010. לאחר קריאת המסמך הובן שיש צורך בעדכון החזון והתאמתו לאגודה הקהילתית "שדמות חולדה".
בשלב הבא יתקיים הליך לבחירת 7 חברי קהילה להנהלת האגודה. ההליך יתקיים עפ"י כללי תקנון האגודה.
לאחר בחירת חברי ההנהלה הם יצטרפו לעבודת צוות היגוי קהילתי וביחד יגבשו עקרונות פעולה מוסכמים למימוש הערכים בתחומים השונים + הגדרת מטרות טווח ארוך לפעילויות בתחומים השונים + הגדרת כללי התנהגות והתנהלות [המותר והאסור בתחומי החיים הקהילתיים - ציבוריים] ודרכי התייחסויות להפרתם.
עקרונות הפעולה יוצגו לכל חברי הקהילה וידונו בפורומים שונים. עפ"י הארות והערות החברים תשופר ההצעה שתובא לאישור חברי הקהילה בקלפי.
השלב הבא יהיה תכנונם וגיבושם של הפעילויות המרכזיות של האגודה הקהילתית והמבנה והתהליכים הארגוניים של האגודה.
לצורך אלה יוקמו צוותי משנה אליהם יצורפו חברי קהילה נוספים.
תוצרי התכנון המפורטים יוצגו לדיון החברים ולאחר שיפורם במידת הצורך יובאו לאישורם בקלפי.
משך הזמן המתוכנן עד לאישור תכנית הפעולה של מוסדות האגודה הקהילתית ותחילת פעילותם עד סוף שנת 2013.

הסיבות שהביאו את חברי הצוות להצטרף לצוות ההיגוי הקהילתי: 
 להפוך את חולדה לקהילה אחת, לבנות תשתית חברתית וקהילתית טובה, לתרום מהניסיון האישי, להפוך חלום למציאות – חולדה תהווה דוגמה בתנועה הקיבוצית, האמונה שיכול להיות פה טוב, לתרום מהידע שלי על מנת למנוע מטעויות שרבים עשו ולהגיע למטרות משותפות עם מינימום חיכוכים, להצליח יחד לבנות עתיד טוב יותר לילדנו, הרצון להשפיע, לתרום ליצירת שיח רציף בין חברי הקהילה על מנת ליצור עתיד טוב יותר, האהבה למקום, לתרום לכך שכולנו נרגיש חלק מ"קיבוץ חולדה", להשפיע על עיצוב הקהילה.