על מערך הבריאות בקיבוץ חולדה
  • שפור ושימור שרותי הבריאות בקיבוץ לרווחת האוכלוסייה בחולדה.
  • יצירת תקנון בריאות שיאפשר מידע עדכני וזמין לחברי ותושבי הקיבוץ בהתאם לצרכים המשתנים של קיבוץ חולדה המתחדש.
  • סיוע בהתאמת תוכניות התערבות בהתאם לצרכים המשתנים של האוכלוסייה.
  • יצירת קשר עם גורמי רפואה, סיעוד ורווחה מ בקיבוץ ומחוצה לו.
  • מתן מענה לאוכלוסיות בעלי צרכים מיוחדים, חולים, ערירים וקשישים.
  • פיתוח וביסוס הרפואה המונעת, קידום בריאות ושמירה על אורח חיים בריא.

ועדת בריאות:

שרון פורת-רכזת ועדת בריאות - 0506264684
חברי הועדה- מריון רונן 052-3693815  וורד מדמוני 054-0684285
מטפל שטח - רמי זלאיט 050-6902115

ועדה לצרכים מיוחדים:

מנהלת הקהילה - קצ'י פרילטנסקי
רכזת בריאות - שרון פורת

חברות נציגות - ענת קורן וורד מדמוני


"אין איש שעבורו מוקדם או מאוחר מדי להבטיח את בריאות נפשו" - אפיקורוס