ונזכור את כולם...

ב

בוטניק יפה
בוטניק יפה, נולדה - 1914, נפטרה - 4.1.2011
בוטניק יששכר
בוטניק יששכר, נולד - 1884, נפטר - 23.2.1952
בוטניק צבי
בוטניק צבי, נולד - 1914, נפטר - 18.8.1998
בורשטיין ראובן-רומק
גרינברג ראובן-רומק, נולד - 1909, נפטר - 23.9.1981
בירנבוים ישראל
בירנבוים ישראל, נולד - 1905, נפטר - 17.11.1988
בירנבוים משה
בירנבוים משה, נולד - 1951, נפטר - 3.5.1987
בירנבוים תלה
בירנבוים תלה, נולדה - 1911, נפטרה - 16.4.1993
בלאושטיין נחמן
בלאושטיין נחמן, נולד - 1904, נפל - 21.10.1938
בלבן יונה
בלבן יונה, נולד - 1911, נפטר - 13.3.1997
בלבן שפרינצה
בלבן שפרינצה, נולדה - 1915, נפטרה - 26.2.2006
בלטמן הדסה
בלטמן הדסה, נולדה - 1914, נפטרה - 23.7.1935
בליימן חיים (בן תמר וקלמן)
בליימן חיים (בן תמר וקלמן), נולד - 1967, נפטר - 28.11.1984
בליימן-שחף קלמן
בליימן-שחף קלמן, נולד - 1935, נפטר - 11.12.2012
בן יוסף אריה
בן יוסף אריה, נולד - 1908, נפטר - 21.3.1987
בן יוסף הלקה
בן יוסף הלקה, נולדה - 1914, נפטרה - 26.4.2009
בנסל דוד
בנסל דוד, נולד - 1880, נפטר - 28.10.1973
בנסל מלכה
בנסל מלכה, נפטרה - 13.11.1961
בק גיזה
בק גיזה, נולדה - 1910, נפטרה - 17.11.1974
בר-טורא אברהם
בר-טורא אברהם, נולד - 1910, נפטר - 14.8.1999 - עותק
בר-טורא גינה
בר-טורא גינה, נולדה - 1912, נפטרה ב - 22.2.1984
ברלב רבקה
ברלב רבקה, נולדה - 1923, נפטרה - 2.9.1995
ברלב שמואל
ברלב שמואל, נולד - 1914, נפטר - 21.7.2005