ונזכור את כולם...

א

אבנון אריה
אבנון אריה, נולד - 1911, נפטר - 15.3.2001
אבנון בלימקה
אבנון בלימקה, נולדה-1914, נפטרה - 28.4.2006
אבנרי אפרים
אבנרי אפרים, נולד - 1910, נפטר - 21.5.1982
אבנרי פשקה
אבנרי פשקה, נולדה - 1910, נפטרה - 13.3.1964
אדיסמן מומציה
אדיסמן מומציה, נפטרה - 18.12.1965
אוריין אפרים
אוריין אפרים, נולד - 1918, נפטר - 10.7.2000
אייגנפלד גניה
אייגנפלד גניה, נולדה - 1909, נפטרה - 15.5.1993
אייזיק חוה
אייזיק חוה, נולדה - 1912, נפטרה - 27.11.2002 (2)
אלבינצר אסתר
אלבינצר אסתר, נולדה - 1911 - נפטרה - 15.11.2002
אלבינצר עמנואל-עמה
אלבינצר עמנואל-עמה, נולד - 1911, נפטר - 8.11.1972