ונזכור את כולם...

ילדי חברים

בליימן חיים (בן תמר וקלמן)
בליימן חיים (בן תמר וקלמן), נולד - 1967, נפטר - 28.11.1984
היימן מיכה (בן כוכבה ואמוץ)
היימן מיכה (בן כוכבה ואמוץ), נולד - 1970, נפטר - 20.3.1975
זיגלר תרזה
זיגלר תרזה, נולדה - 3.11.1949, נפטרה - 25.5.1966
חולדאי חגית (בת עדי ושי)
חולדאי חגית (בת עדי ושי), נולדה - 1971, נפטרה - 8.7.1996
חולדאי נוגה (בת עדי ושי)
חולדאי נוגה (בת עדי ושי), נולדה - 1972, נפטרה - 7.1.1978
כהנא תרצה (בת יהודית ומשה)
כהנא תרצה (בת יהודית ומשה), נולדה - 1945, נפטרה - 8.10.1947
רמרז שרה (בת מניה ושלמה)
רמרז שרה (בת מניה ושלמה) , נולדה - 1938, נפטרה - 4.5.1938
שחורי יואב (בן דבורה ומאיר)
שחורי יואב (בן דבורה ומאיר), נולד - 1942, נפטר - 23.10.1942