ונזכור את כולם...

חללי מערכות ישראל

בלאושטיין נחמן
בלאושטיין נחמן, נולד - 1904, נפל - 21.10.1938
היימן מיכה (מישק'ה)
היימן מיכה, נולד - 1943, נפל - 6.6.1967
הלפרין אשר
הלפרין אשר, נולד - 1910, נפל - 28.5.1948
הררי גיל
הררי גיל, נולד - 1953, נפל - 20.10.1973
זיידל משה
זיידל משה, נולד - 1912, נפל - 19.8.1939
זכאי ראובן
זכאי ראובן, נולד - 1935, נפל - 8.10.1973
יזרעאלי מוליק
יזרעאלי מוליק, נולד - 1947, נפל באל עריש - 11.6.1967
סלפטר מרים
סלפטר מרים, נולדה - 1902, נפלה - 26.5.1948
פרופר יהודה
פרופר יהודה, נולד- 1923, נפל - 7.6.1948
צימר צביקה
צימר צביקה, נולד - 1953, נפל - 7.10.1973
צמח טל
צמח טל, נולד - 1981, נפל - 19.3.2002
קוצר אברהם
קוצר אברהם, נולד - 1908, נפל - 20.10.1938
קורנבלום יוסי
קורנבלום יוסי, נולד - 1948, נפל על גדות הסואץ - 1969
קליינר יהודה
קליינר יהודה, נולד - 1914, נפל - 20.10.1938
קרן אלי
קרן אלי, נולד - 1948, נפל ברמת הגולן- 11.6.1967