ונזכור את כולם...

ר

רוז'נסקי הניה
רוז'נסקי הניה, נולדה - 1927, נפטרה - 8.3.1987
רוזנסקי אייזיק
רוזנסקי אייזיק, נולד 1925, נפטר - 25.12.2000
רוזנר מאיר
רוזנר מאיר, נולד - 1912, נפטר - 20.6.1935
רונן ניומה
רונן ניומה, נולדה - 1914, נפטרה - 29.5.1995
רונן ערן
רונן ערן, נולד - 1942, נפטר - 9.5.2005
רונן שמעון
רונן שמעון, נולד - 1913, נפטר - 1.9.1994
רימן שושנה
רימן שושנה, נולדה - 1913, נפטרה - 15.8.1943
רמרז מניה
רמרז מניה, נולדה - 1915, נפטרה - 23.6.1987
רמרז שלמה
רמרז שלמה, נולד - 1911, נפטר - 25.11.1988
רמרז שרה (בת מניה ושלמה)
רמרז שרה (בת מניה ושלמה) , נולדה - 1938, נפטרה - 4.5.1938