ונזכור את כולם...

ק

קוצר אברהם
קוצר אברהם, נולד - 1908, נפל - 20.10.1938
קורנבלום יוסי
קורנבלום יוסי, נולד - 1948, נפל על גדות הסואץ - 1969
קורנרייך אהרון
קורנרייך אהרון, נולד - 1914, נפטר - 27.3.2001
קורנרייך יהודית
קורנרייך יהודית, 1923, נפטרה - 16.5.1947
קורץ יוסי
קורץ יוסי, נולד - 1933, נפטר - 25.7.2011
קורץ יחיאל
קורץ יחיאל, נולד - 1901, נפטר - 24.5.1969
קורץ רגינה
קורץ רגינה, נולדה - 1904, נפטרה - 20.8.1963
קליינר יהודה
קליינר יהודה, נולד - 1914, נפל - 20.10.1938
קלקר משה
קלקר משה, נולד - 1909, נפטר - 8.2.1997
קמינסקי חנוך
קמינסקי חנוך, נולד - 1905, נפטר - 25.2.1992
קמינסקי מטל
קמינסקי מטל, נולדה - 1906, נפטרה - 22.7.1984
קסר עטרה
קסר עטרה, נולדה - 1908, נפטרה - 17.2.1969
קסר צבי
קסר צבי, נולד- 1908, נפטר - 3.6.1980
קרן אלי
קרן אלי, נולד - 1948, נפל ברמת הגולן- 11.6.1967