ונזכור את כולם...

צ

צוקרמן ריבה
צוקרמן ריבה, 1916, נפטרה - 20.4.1985
צוקרמן שפטל
צוקרמן שפטל, נולד - 1915, נפטר - 31.1.1994
צור עמוס
צור עמוס, נולד - 1937, נפטר - 28.10.2009
צימר אלפא

צימר אלפא, נולדה - 1934, נפטרה - 4.11.2005

צימר יצחק
צימר יצחק, נולד - 1912, נפטר - 17.9.1956
צימר צביקה
צימר צביקה, נולד - 1953, נפל - 7.10.1973
צימר-אבנרי מינה
צימר-אבנרי מינה, נולדה - 1913, נפטרה - 12.2.2005
צמח טל
צמח טל, נולד - 1981, נפל - 19.3.2002
צפליק (בת-שבע) שורה
צפליק (בת-שבע) שורה, נולדה - 1918, נפטרה - 15.6.1941