ונזכור את כולם...

ע

עופר דוד
עופר דוד, נולד - 1908, נפטר - 25.6.1975
עופר הניה
עופר הניה, נולדה - 1911, נפטרה - 29.12.1996
עופר עודד
עופר עודד, נולד - 1935, נפטר - 24.8.2004
עופר צילה
עופר צילה, 1938, נפטרה - 11.4.2010
עופר רונית
עופר רונית, נולדה - 1943, נפטרה - 13.4.2010.png