ונזכור את כולם...

נ

נדל חנה
נדל חנה, נולדה- 1908, נפטרה - 16.2.1998 (2)
נדל יהושע
נדל יהושע, נולד - 1905, נפטר - 4.6.1985