ונזכור את כולם...

מ

מאיר יצחק
מאיר יצחק, נולד - 1909, נפטר - 18.7.1969
מאיר שרה
מאיר שרה, נולדה - 1908, נפטרה - 10.8.1994
מוצ'ניק אסתר
מוצ'ניק אסתר, נולדה - 1895, נפטרה - 25.2.1972
מסינג מיכאל
מסינג מיכאל, נולד - 1908, נפטרה - 28.6.1935
מרדר יהודית
מרדר יהודית, נולדה - 1912, נפטרה - 16.11.1941
מרדר משה
מרדר משה, נולד - 1905, נפטר - 1.1.1975
מרדר צילה
מרדר צילה, נולדה - 1913, נפטרה - 27.6.2004