ונזכור את כולם...

כ

כהן אברהם
כהן אברהם, נולד - 1914, נפטר - 17.7.1972
כהן בועז
כהן בועז, נולד - 1961, נפטר - 4.6.1985
כהן ברכה
כהן ברכה, נולדה - 1915, נפטרה - 10.4.1991
כהן טובה
כהן טובה, נולדה - 1911, נפטרה - 2.3.1997
כהן ישעיהו (שיקו)
כהן ישעיהו, נולד - 1908, נפטר - 11.8.1971
כהנא יהודית
כהנא יהודית, נולדה - 1914, נפטרה - 5.8.1987
כהנא משה
כהנא משה, נולד - 1908, נפטר - 19.1.2000
כהנא תרצה (בת יהודית ומשה)
כהנא תרצה (בת יהודית ומשה), נולדה - 1945, נפטרה - 8.10.1947