ונזכור את כולם...

י

יזרעאלי מוליק
יזרעאלי מוליק, נולד - 1947, נפל באל עריש - 11.6.1967