ונזכור את כולם...

ט

טאובה פייבל-שרגא
טאובה פייבל-שרגא, נולד - 1879, נפטר - 16.1.1963