ונזכור את כולם...

ז

זבריז'ר-רותם נתן
זבריז'ר-רותם נתן, נולד - 1911, נפטר - 16.3.1983
זבריז'ר-רותם פסיה
זבריז'ר-רותם פסיה, נולדה - 1913, נפטרה - 24.2.1966
זיגלר תרזה
זיגלר תרזה, נולדה - 3.11.1949, נפטרה - 25.5.1966
זיידל משה
זיידל משה, נולד - 1912, נפל - 19.8.1939
זכאי ראובן
זכאי ראובן, נולד - 1935, נפל - 8.10.1973