ונזכור את כולם...

ו

וולפוביץ' מרים
וולפוביץ' מרים, נולדה - 1923, נפטרה - 24.5.1998
וולפוביץ' נתן
וולפוביץ' נתן, נולד - 1907, נפטר - 21.3.1999
וולקשטיין בתיה
וולקשטיין בתיה, נולדה - 1914, נפטרה - 27.6.2009
וולקשטיין מיכה
וולקשטיין מיכה, נולד - 1909, נפטר - 9.11.1975
ויגל מאיר
ויגל מאיר, נולד - 1907, נפטר - 19.8.1995
ויגל צילה
ויגל צילה, נולדה - 1908, נפטרה - 24.1.2000