ונזכור את כולם...

ה

הגלר אביגדורה
הגלר אביגדורה, נולדה - 1944, נפטרה - 19.12.2010
הויפטמן אליהו
הויפטמן אליהו, נולד - 1914, נפטר - 21.1.1991
הויפטמן נעמי-זושקה
הויפטמן נעמי-זושקה, נולדה - 1913, נפטרה - 8.1.1987
היימן הלה
היימן הלה, נולדה - 1911, נפטרה - 16.11.1986
היימן מיכה (בן כוכבה ואמוץ)
היימן מיכה (בן כוכבה ואמוץ), נולד - 1970, נפטר - 20.3.1975
היימן מיכה (מישק'ה)
היימן מיכה, נולד - 1943, נפל - 6.6.1967
היימן נתן
היימן נתן, נולד - 1905, נפטר - 15.11.1972
הייסל ברוך
הייסל ברוך, נולד-1910, נפטר-27.10.1983
הלפרין אשר
הלפרין אשר, נולד - 1910, נפל - 28.5.1948
הלפרין לינה
הלפרין לינה, נולדה - 1908, נפטרה - 29.1.2006.png
הנדל יוחנן
הנדל יוחנן, נולד - 1912, נפטר - 17.4.2008
הנדל לובה
הנדל לובה, נולדה - 1917, נפטרה - 6.3.1995
הס מרים
הס מרים, נולדה - 1908, נפטרה - 18.4.1990
הס משה
הס משה, נולד - 1910, נפטר - 7.3.1983
הררי גיל
הררי גיל, נולד - 1953, נפל - 20.10.1973
הרשקוביץ מנחם
הרשקוביץ מנחם, נולד - 1876, נפטר - 23.5.1964