ונזכור את כולם...

ד

דובינרסקי-אלבינצר בתיה
דובינרסקי-אלבינצר בתיה, נולדה - 1914, נפטרה - 28.10.1940
דודאי גדעון
דודאי גדעון (דודא) נולד : 10.7.1937 נפטר : 19.2.2015                                                                           ...
דיסטנפלד הניה
דיסטנפלד הניה, נולדה - 1913, נפטרה - 16.9.2000
דיסטנפלד מרדכי
דיסטנפלד מרדכי, נולד - 1909, נפטר - 28.7.1997
דקס פנחס
דקס פנחס, נולד - 1909, נפטר - 4.10.1933