ונזכור את כולם...

הורי חברים

אדיסמן מומציה
אדיסמן מומציה, נפטרה - 18.12.1965
בוטניק יששכר
בוטניק יששכר, נולד - 1884, נפטר - 23.2.1952
בנסל דוד
בנסל דוד, נולד - 1880, נפטר - 28.10.1973
בנסל מלכה
בנסל מלכה, נפטרה - 13.11.1961
גרינברג דוד
גרינברג דוד, נולד - 1873, נפטר - 1.3.1954
הרשקוביץ מנחם
הרשקוביץ מנחם, נולד - 1876, נפטר - 23.5.1964
וולפוביץ' מרים
וולפוביץ' מרים, נולדה - 1923, נפטרה - 24.5.1998
וולפוביץ' נתן
וולפוביץ' נתן, נולד - 1907, נפטר - 21.3.1999
טאובה פייבל-שרגא
טאובה פייבל-שרגא, נולד - 1879, נפטר - 16.1.1963
מוצ'ניק אסתר
מוצ'ניק אסתר, נולדה - 1895, נפטרה - 25.2.1972
סידרר טוביה
סידרר טוביה, נולד - 1877, נפטר - 18.5.1956
סידרר צביה
סידרר צביה, נולדה - 1877, נפטרה - 28.2.1970
סלפטר פייגה-חיה
סלפטר פייגה-חיה, נולדה - 1871, נפטרה - 5.10.1957
קורץ יחיאל
קורץ יחיאל, נולד - 1901, נפטר - 24.5.1969
קורץ רגינה
קורץ רגינה, נולדה - 1904, נפטרה - 20.8.1963