מחיי הקיבוץ
כל האלבומים » טיול נשים לעין פרת- 2012