מחיי הקיבוץ
כל האלבומים » טיול לערבה - תמונות מרותי קינסט