ילדים זה שמחה
כל האלבומים » טכס פתיחת שנה מכבי הצעיר