מסיפורי המקום

סיפור אנדרטת "עבודה והגנה" – פסל צ'יז'יק בחולדה - קרא עוד