מסיפורי המקום

בשנת 1932 יצא לפועל "מפעל חולדה" שתכליתו הייתה לאסוף 1500 לא"י למטרת רכישת קרקע נוספת לקבוצת חולדה. לשם כך הוכנה תכנית בשיתוף עם הקק"ל ונשלחו מהארץ לחו"ל פנחס לבון ונתן שוואלב כדי לממש את התכנית. [קבוצת "גורדוניה" א' ישבה מזה שנה בחוות חולדה ביער, כמחצית מאנשיה עבדו בחוץ מחוסר ענפי קיום ופרנסה במקום, א.פ.]  
אני התחלתי ללכת על העסק הזה, אמרתי יש מגבית, כסף יגיע אז במקביל חיפשנו אדמה לקנייה. ערב אחד בשנת 1933, אנחנו יושבים אצל שקולניק (לוי אשכול) בביתו במעונות עובדים בתל אביב, והוא אומר, עלה במחשבתי משהו, יהודה חורין, מנהל חברת "יכין" קנה אלף דונם קרקע ליד נען, בואו נתלבש עליו שייתן 150 דונם מזה לחולדה, וזה קרקע עם מים!

    דבר ראשון הולכים ליוסף וויץ והוא אומר, כן, אני מסכים אבל הזקן לא יסכים בשום אופן! הזקן הוא ראש הקק"ל אוסישקין, והוא לא יסכים בשום אופן לקנות אדמה מיהודי. אני הולך עם הרצפלד לאוסישקין, ואחרי שהוא שמע במה מדובר הוא אמר: אני אצל יהודים לא אקנה אדמה, אין מה לדבר! אני יוצא עם הרצפלד, נו מה עושים? מתייעצים, גם עם פנחס לבון ולא יודעים מה לעשות. יום אחד אני יושב בבנייני המוסדות הלאומיים בירושלים ופתאום יוצא אוסישקין, הוא היה יוצא כל חצי שעה לראות את השעון, הוא רואה אותי במסדרון וצועק: חוּלֶץ, בוא הנה, אתה תעזור לי! והוא לוקח אותי אליו הביתה. מה קרה? הוא חזר מהקונגרס והביא איתו רכבת חשמלית לנכדים, והיא לא עובדת! כבר הבאתי את כולם שיעזרו להפעיל אותה ואף אחד לא הצליח, אתה מכיר רכבות חשמליות? טוב, הלכתי איתו, אני מתכופף, נותן לרכבת איזו מכה והיא מתחילה לנסוע!
    היהודי הזה מתנפל עלי ומתחיל לנשק אותי ואומר לי, סידרת את הדבר, מהיום והלאה אתה לא צריך את הרצפלד, מתי שתרצה תבוא אלי ישר. ביום שני אני בא אליו והוא מקבל אותי יפה, אני מספר לו את כל המעשייה על האדמות, חולדה והקק"ל, אתה יודע כמוני שהסוכנות לא רוצה להכיר בנו והאדמה הזאת היא התקווה האחרונה שלנו, שנקנה את ה- 150 דונם האלה עם מים, נכין תכנית ושזה יתקבל ע"י הסוכנות.
    תעשה מה שאתה רוצה, אומר אוסישקין, אבל תדע שכסף אין לי. נו, יש לי כבר הסכמה עקרונית, אמנם לא בכתב אבל המילה שלו הייתה ידועה כמילה, ממנו פחדו פחד מוות. אתה לא מתאר לך איזה דיקטטור הוא היה! והוא ממשיך, תשיג הלוואה לשנה והקק"ל תיתן לך שטרות ערבון על כך!
    אני מספר את זה להרצפלד והוא אומר לי, מה?! אתה הצלחת?! ברל (כצנלסון) לא מצליח להעביר 10 דונם בתל מונד ואתה הצלחת 150 דונם!! ועכשיו מתחילים לגלגל את השאלה מאיפה נשיג הלוואה. צריך 1500 לירות לרכוש את הקרקע ועוד כמה לירות לדונם עבור סידור המים, כ- 2500 לירות. וכמו שאני הולך ככה במצב רוח מופיע לפני לופט, ואני עם לופט ביחסים טובים. (לופט היה מנהל חברת הביטוח ההסתדרותית "הסנה"). מה אתה עומד במצב רוח כזה? הוא שואל, מה יש, העולם התהפך? ואני מספר לו. אל תדאג, בוא איתי. נכנסנו אליו לסנה, הוא הוציא צ'ק ורשם את כל הסכום, על גובה הסכום של המים כבר גמרתי קודם עם וייץ, והוא נותן את הצ'ק ואומר לי, תביא את השטרות של הקק"ל. 

נו ועכשיו היה צריך רק להכין תכנית לנטיעת הפרדס ב"אלף דונם". וכך זכינו בפרדס ובבסיס קיום רציני לחולדה.

מתוך ראיון עם אריה (לונק) אבנון משנת 1981.  

הביא לדפוס – אמוץ פלג